Maling af Vinduer

Ibs Malerservice v/ Ib Dahl Nielsen har gjort renovering og maling af vinduervinduer til et af firmaets specialer.
Vi har egen lift, så vi kan nå alle vinduer i etageejendomme, når de skal males eller vedligeholdes med træbeskyttelse eller olie.

Skal farven på de gamle trævinduer ændres, kan det være en krævende opgave, hvis vinduerne er småsprossede eller koblede. Vi løser dog opgaven professionelt, så resultatet bliver elegant og fremstår tro mod den oprindelige stil.

Ring til os og få et uforpligtende tilbud på jeres vinduer.